מועדון 1000 תורמים 20
העלות והטיפול ב 350 דיירי הכלבייה, הינה כ-20,000 ₪* בכל חודש.
 לכן, על מנת שכלביית הבשן תוכל להתקיים ולהמשיך לפעול
הקמנו את מועדון "1000 תורמים 20"

המורכב מ- 1,000 אנשים התורמים בכל חודש 20 ₪ כל אחד.
 ובכך עוזרים לצמצם את המעמסה הכלכלית, כדי שנוכל להשקיע
את כל מאמצינו ברווחת הכלבים שננטשו.
כי מגיעה להם
הזדמנות נוספת לחיים!
להצטרפות למועדון "1000 תורמים 20" ניתן ליצור קשר עם
שמרית 050-8805123 / נועם 054-5969736


*הערכת העלות החודשית היא חישוב גס המתייחסת להוצאות השותפות ואינה כוללת את עלויות הטיפולים הרפואיים, החיסונים והוצאות משתנות